PROGRAM LITERASI MAKLUMAT 2016

Program literasi maklumat telah diadakan di Yayasan Kepimpinan Perdana pada 16 April yang lepas. Beberapa orang pelajar tingkatan 5 telah mewakili sekolah dalam program tersebut, di mana mereka perlu membuat pembentangan bagi tajuk yang telah dipilih oleh mereka. Saudara Firdaus Ab Aziz telah dipilih sebagai pembentang terbaik dalam program tersebut. Program ini turut disertai pelajar dari sekolah – sekolah SBP yang lain seperti SSP.

Tags: