Program STREAM TIngkatan 1 & 2

Tarikh Program Dijalankan: 
Jumaat, 3 November 2017

Pada 3 November 2017 iaitu pada hari Jumaat, para pelajar Tingkatan 1 dan tingkatan 2 telah menjalankan STREAM yang bertempat di kelas masing - masing.

Tajuk bagi program STREAM pada kali ini adalah 'Cultural Customs Around The World' yang terdiri daripada lima buah negara iaitu China, Arab, France, Japan dan Germany.