SEJARAH KAMI

HEADER_SEJARAH

PERTUBUHAN

SEKOLAH DATO' ABDUL RAZAK atau SDAR ditubuhkan di Johor Bahru pada 1 Mei 1956, pada asalnya dengan nama Sekolah Menengah Melayu (Malay Secondary School). Prinsip pertubuhan sekolah ini adalah dengan usul yang termasuk didalam Penyata Razak 1956 (Razak Report). Antara objektif-objektif yang dinyatakan ialah untuk memberikan peluang kepada pemuda-pemuda Melayu untuk melanjutkan pelajaran selepas sekolah rendah pada masa tersebut.

Halaman-halaman